Jarosławskie Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

Cele stowarzyszenia


  1. Upowszechnienie wiedzy o państwie Węgry - jego historii, kulturze, nauce, osiągnięciach technicznych, gospodarczych i społecznych oraz walorach przyrodniczych i turystycznych

  2. Rozwijanie i popularyzacja działań sprzyjających nawiązywaniu i rozszerzaniu współpracy kulturalnej, naukowej i gospodarczej polsko-węgierskiej, przypominanie o tym co łączy i zbliża nasze kraje i społeczeństwa

  3. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych podejmujących działania zmierzające do realizacji zamierzeń wymienionych w pkt 1) i 2)

  4. Prowadzenie działalności integrującej członków i sympatyków stowarzyszenia przez działalność kulturalno-oświatową, turystyczno-krajoznawczą i rekreacyjną

  5. Współdziałanie z właściwymi organizacjami Polski i Węgier w celu zapoznawania społeczeństwa węgierskiego z kulturą i osiągnięciami narodu polskiego


Aktualności


Walne zgromadzenie JSPPW [10.05.2016]

W poniedziałek 23 maja 2016 r. o godzinie 18.15 w siedzibie Opactwa Pobenedyktyńskiego (ul. Benedyktyńska 5 - Baszta) odbędzie się Walne Zgromadzenie Jarosławskiego Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko - Węgierskiej.


Konkurs na logo JSPPW [17.02.2016]

Jarosławskie Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Węgierskiej ogłasza konkurs na opracowanie projektu logo stowarzyszenia. Pragniemy tematem tym zainteresować młodzież szkół gimnazjalnych miasta Jarosławia. Naszym celem jest upowszechnianie idei przyjaźni polsko-węgierskiej m. in. w procesie edukacyjnym, w szczególności w konkursach mających za zadanie przybliżenie historii i współczesności Węgier i Polski. Konkurs ten odbędzie się za pełną akceptacją Burmistrza Miasta Jarosławia - pana Waldemara Palucha. W załączeniu przedstawiamy regulamin konkursu. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Regulamin konkursu

List do Burmistrza Miasta Jarosławia


Szlak im. księcia Franciszka II Rakoczego [19.02.2016]

19 lutego 2016 roku przedstawiciele Polski, Węgier, Czech i Słowacji spotkali się w Jarosławiu na międzynarodowej konferencji organizowanej przez Burmistrza Miasta i Jarosławskie Opactwo poświęconej „Europejskiemu Szlakowi Kulturowemu im. Rakoczego”. Wybrano Zarząd oraz koordynatorów kierujących działaniami w poszczególnych miastach w opracowaniu wspólnej strategii działań na rzecz rozwoju Szlaku im. księcia Franciszka II Rakoczego. JSPPW na spotkaniu reprezentował Prezes Bogusław Buliński.

Pobierz plik PDF z informacjami o Szlaku